Naprapatiaan Oulussa fysioterapian lähetteellä

Naprapatia on tuki- ja liikuntaelimistön toimintahäiriöiden tutkimiseen, hoitoon ja ennaltaehkäisyyn erikoistunut manuaalisen lääketieteen hoitomuoto. Naprapaatti tutkii ja hoitaa kaikkia tuki- ja liikuntaelimistön nivel-, välilevy- ja pehmytkudosperäisiä kiputiloja, jos hoidolle ei ole vasta-aiheita.

Voit tulla meille Oulussa naprapatiaan myös fysioterapian lähetteellä.

Naprapatia – liikkeelle alkukartoituksesta

Naprapatiahoidon lähtökohtana on potilaan sairaushistorian ja esitietojen selvittäminen eli tarkan anamneesin teko. Näin myös meillä Napteekissa Oulussa. Lääketieteellisen ja toiminnallisen tutkimisen kautta teemme potilaalle yksilöllisen hoitosuunnitelman.

  • Alkututkimuksessa naprapaattimme analysoivat tukirakenteiden biomekaniikkaa ja sen suhdetta potilaan kokemiin oireisiin. Naprapaattimme voivat analysoida mm. kävelyä sekä mitata lihastasapainoa, lihasvoimia ja fyysistä suorituskyvyä.
  • Tutkimustilanteessa oireeseen pyritään vaikuttamaan mekaanisesti provosoiden ja helpottaen. Manipulaatiohoidon aiheena on toimintahäiriö, jonka voidaan osoittaa tai olettaa olevan yhteydessä potilaan oireisiin. Hoidon esteenä voi olla potilaan terveyteen tai muuhun tilaan liittyvät vasta-aiheet.

Näin saavutetaan parhaimmat hoitotulokset

Naprapaattimme seuraavat jatkuvasti tutkimuksia ja yhdistävät tietoja käytäntöön. Hoitokeinot rakentuvat näyttöön perustuviin hoitomenetelmiin, jotka määrittyvät kansainvälisiin hoitosuosituksiin (mm. Cochrane, SBU, FinOHTA) ja konsensuskokousten ajanmukaisiin loppulauselmiin.

Naprapaattimme myös tukevat asiakkaitaan elämäntapamuutoksissa ja ohjaa heitä aktiiviseen elämäntyyliin. Parhaimmat hoitotulokset saadaankin usein yhdistämällä passiivinen hoito aktiiviseen harjoitteluun. Tällöin hoito on myös kustannustehokasta.

Naprapatia on manuaalista lääketiedettä

Naprapaatti on Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) rekisteröimä ammattihenkilö. Suomessa nelivuotinen naprapatian opintolinja käynnistyi vuonna 2000 Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa.

Naprapatia edustaa manuaalista lääketiedettä, jossa ihminen käsitetään biopsykososiaalisena kokonaisuutena. Koulutuksessa painotetaankin kipua ylläpitävien mekanismien monimuotoisuutta. Naprapaatti toimii yhteistyössä lääketieteen eri ammattikuntien kanssa, mikä mahdollistaa parhaan ja kustannustehokkaan hoitotuloksen.

Naprapatian vaikuttavuutta on selvitetty laajassa RCT-tutkimuksessa. Tutkimus osoitti naprapatian olevan vaikuttava hoitomuoto epäspesifissä selkä- ja niskakivussa (Skillgate et al Clinical J of Pain, 2007, 23, 431–9).

Naprapaattimme myös hierojia

Napteekin naprapaateilla on myös hierojakoulutus. Jaakko ja Marko ovat koulutettuja hierojia. Lisäksi Jaakko on erikoistunut urheiluhierontaan.

Katso kaikki palvelut

Naprapatian palvelut

McKenzie-menetelmäKatso
HermomobilisaatiotekniikatKatso
Manipulaatio- ja mobilisaatiotekniikatKatso
Functional Range Release™Katso