Manipulaatiotekniikat – tehokas hoitomenetelmä toiminnallisissa selkäkivuissa

Manipulaatiotekniikat on viimeaikaisten tutkimusten mukaan havaittu tehokkaimmaksi hoitomenetelmäksi toiminnallisissa selkäkivuissa.

Manipulaatiotekniikat tarkoittavat hoitoa, jossa passiivisesti ääriasentoon vietyyn niveleen kohdistetaan suora tai vipuvarren välityksellä epäsuorasti kohdistuva voimaimpulssi. Tällöin pyritään lisäämään nivelen liikkuvuutta ylittämällä hetkellisesti nivelen fysiologinen, mutta ei anatominen, liikelaajuus.

Manipulaation voidaan ajatella parantavan kahden vierekkäisen nikaman alentunutta liikkuvuutta. Toisen teorian mukaan taas paikallisten hermorefleksien avulla normalisoidaan nikamien ympäristön kipua ylläpitäviä neurofysiologisia heijasteita.

Mobilisaatiotekniikat liikkuvuuden lisäämiseksi

Mobilisaatiossa nivel viedään toistuvasti ääriasentoon tarvittavalla taajuudella ja voimalla hoitoaiheen mukaan. Näin pyritään lisäämään liikkuvuutta ylittämättä fysiologista liikelaajuutta. Mobilisaatio on manipulaatiota pehmeämpi menetelmä, joten se useimmiten sisältää vähemmän riskejä.

Kriittinen suhtautuminen diagnoosiin

Mikäli haluttua hoitovastetta ei saavuteta 3–5 hoitokäynnillä, manipulaatiohoitoja ei ole perusteltua jatkaa. Sama koskee myös muita passiivisia hoitomuotoja.

Terapeutin tulee suhtautua kriittisesti tekemäänsä työdiagnoosiin ja antamiinsa hoitoihin. Ihmisellä on suuri itseparanemistaipumus; oireet helpottavat usein hoidoista huolimatta.

Ota yhteyttä! Katsotaan, miten voimme auttaa sinua.

Katso kaikki palvelut