Ergonominen neuvonta

Ergonomia on tieteenala, joka tutkii ihmisten ja järjestelmän välistä vuorovaikutusta.

Ergonomia on myös ammattiala, joka soveltaa teoriaa, periaatteita, dataa ja metodeja suunnitteluun ihmisten hyvinvoinnin ja järjestelmän suorituskyvyn optimoimiseksi.

Fyysinen ergonomia käsittelee ihmiskehon vastauksia fyysisiin fysiologisiin kuormiin. Alan aiheita ovat mm. käsin tehtävä materiaalien käsittely, työpisteen tila, työvaatimukset ja riskitekijät, kuten toisto, tärinä, voima ja epämiellyttävät tai staattiset asennot, jotka liittyvät lihas- ja tukielinsairauksiin.

Ergonomia historian valossa

Ergonomiaan alettiin kiinnittää huomiota toisessa maailmansodassa. Tuolloin havaittiin, että eri taistelukoneiden käyttäjien suoritukset paranivat, kun heidän ei tarvinnut olla epämukavasti ohjaamossa. Huomion kiinnittämistä ergonomiaan lisäsi myös se, että yhden vivun paikan vaihtaminen alkoi aiheuttaa uusia onnettomuuksia.

Kysy lisää ergonomisesta neuvonnasta meiltä napteekkilaisilta.

Katso kaikki palvelut