Fysikaaliset hoidot kivunhoitomenetelminä

Fysikaalisilla hoitomenetelmillä on erittäin pitkä historia lääketieteessä.

Ennen lääkehoitoja lääkärillä oli käytettävissä vain fysikaalisia, mekaanisia ja psyykkisiä hoitovaihtoehtoja. Kylmää ja lämpöä on käytetty vuosituhansien ajan kiputilojen ja sairauksien hoidossa.

Myös sähköä on käytetty kivunhoitomenetelmänä hyvin pitkään. Kautta historian kivunhoitomenetelmiksi on tarjottu mitä erilaisimpia sähköisiä välineitä.

TENS

Meillä Napteekissa Oulussa on käytössä sähköisistä kivunhoitomenetelmistä parhaiten tunnettu ja laajimmalle levinnyt transkutaaninen elektroninen hermostimulaatio eli TENS (myös TNS tai THS).

TENS on laajalti käytetty sähköinen kivunhoitomenetelmä. Myös sen vaikuttavuudesta ja vaikutuksista on jo runsaasti tutkimustuloksia. Samaa ei voida sanoa kaikista muista sähköhoitomenetelmistä. Sähköisiä hoitomenetelmiä on runsaasti, mutta nykyisen käsityksen mukaan voidaan olettaa, että niiden vaikutusmekanismi on pitkälti samankaltainen.

Pinnallinen lämpökäsittely

Pinnallisella lämpökäsittelyllä pyritään kudoksessa analgesiaan, hyperemiaan, kudosvenyyyden lisäämiseen ja lihasjännityksen laukaisemiseen.

Jo varsin vähäisillä lämpötilanmuutoksilla voidaan lisätä merkittävästi kudoksen aineenvaihduntaa. On todettu, että reumaattisella potilaalla muutaman asteen (noin 2–3 asteen) lämpötilan nousu nivelessä voi muuttaa aineenvaihduntaa rustokudoksessa sekä rusto- ja tukikudoksissa jopa kolminkertaiseksi.

Kylmähoito

Kylmähoito on laajasti levinnyt fysikaalisen lääketieteen hoitomenetelmä. Sitä on käytetty kuntoutuksessa sekä akuuttien että pitkittyvien vammojen hoidossa.

Kylmän fysiologisia vaikutuksia tunnetaan kohtalaisen hyvin. Kylmä nostaa kipukynnystä, alentaa hermojen johtumisnopeutta ja motorista suorituskykyä. Kokeellisissa olosuhteissa kylmähoidon on todettu vähentävän tulehdusreaktiota ja alentavan turvotuksen muodostusta.

Kylmävaikutukset iholle, lihaksiin ja niveliin vaihtelevat kylmänantotavan, alkulämpötilan ja kylmänantoajan pituuden mukaan. Kylmähoito voidaan annostella kylmäpakkauksilla, jääpusseilla, suihkeena ja voiteena.

Kysy lisää meiltä napteekkilaisilta.

Katso kaikki palvelut