Naprapatia on tuki – ja liikuntaelimistön toimintahäiriöiden tutkimiseen, hoitoon ja ennaltaehkäisyyn erikoistunut manuaalisen lääketieteen hoitomuoto. Naprapaatti tutkii ja hoitaa kaikkia tuki- ja liikuntaelimistön nivel-, välilevy- ja pehmytkudosperäisiä kiputiloja, jos vasta-aiheita hoidolle ei ole.

Naprapatian vaikuttavuutta on selvitetty laajassa RCT-tutkimuksessa, joka osoitti sen olevan vaikuttava hoitomuoto epäspesifissä selkä- ja niskakivussa (Skillgate et al Clinical J of Pain, 2007, 23, 431-9).

Hoidon lähtökohtana on potilaan sairaushistorian ja esitietojen selvittäminen, eli tarkan anamneesin teko. Lääketieteellisen ja toiminnallisen tutkimisen kautta toteutetaan potilaan yksilöllinen hoitosuunnitelma. Alkututkimuksessa naprapaatti analysoi tukirakenteiden biomekaniikkaa ja sen suhdetta potilaan kokemiin oireisiin. Naprapaatti voi suorittaa mm. kävelyn analysointia, lihastasapainon ja lihasvoimien sekä fyysisen suorituskyvyn mittauksia. Tutkimustilanteessa oireeseen pyritään vaikuttamaan mekaanisesti sekä provosoiden että helpottaen. Manipulaatiohoidolle aiheena on toimintahäiriö, jonka voidaan osoittaa tai olettaa olevan yhteydessä potilaan oireisiin. Hoidon esteenä voi olla potilaan terveyteen tai muuhun tilaan liittyvät vasta-aiheet.

Osaamiseen kuuluu jatkuva hoitotyön ja tutkimuksen seuranta ja näiden tietojen yhdistäminen käytäntöön. Hoitokeinot rakentuvat näyttöön perustuviin hoitomenetelmiin, jotka määrittyvät kansainvälisiin hoitosuosituksiin mm. Cochrane, SBU, FinOHTA sekä konsensuskokousten ajanmukaisiin loppulauselmiin.

Naprapaatti tukee asiakkaitaan elämäntapamuutoksissa ja ohjaa aktiiviseen elämäntyyliin. Parhaimmat hoitotulokset saadaankin usein yhdistämällä passiivinen hoito aktiiviseen harjoitteluun. Tällöin hoito on myös kustannustehokasta.

Naprapaatin koulutus
Naprapaatti on Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) rekisteröimä ammattihenkilö. Suomessa nelivuotinen naprapatian opintolinja käynnistyi vuonna 2000 Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa. Naprapatia edustaa manuaalista lääketiedettä, jossa ihminen käsitetään biopsykososiaalisena kokonaisuutena. Koulutuksessa painotetaankin kipua ylläpitävien mekanismien monimuotoisuutta. Naprapaatti toimii yhteistyössä lääketieteen eri ammattikuntien kanssa, mikä mahdollistaa parhaan ja kustannustehokkaan hoitotuloksen.

Napteekin naprapaateilla on myös hierojakoulutus. Jaakko ja Marko ovat koulutettuja hierojia, ja lisäksi Jaakko on erikoistunut urheiluhierontaan. Katso lisää Hoitomuodot > Hieronta (manuaaliset pehmytkudostekniikat).

Katso kaikki palvelut

Naprapatian palvelut

McKenzie-menetelmäKatso
HermomobilisaatiotekniikatKatso
Manipulaatio- ja mobilisaatiotekniikatKatso
Functional Range Release™Katso