Manipulaatiohoidot on viimeaikaisten tutkimusten mukaan havaittu tehokkaimmaksi hoitomenetelmäksi toiminnallisissa selkäkivuissa. Manipulaatiolla tarkoitetaan hoitoa, jossa passiivisesti ääriasentoon vietyyn niveleen kohdistetaan suora tai vipuvarren välityksellä epäsuorasti kohdistuva voimaimpulssi. Tällöin pyritään lisäämään nivelen liikkuvuutta ylittämällä hetkellisesti nivelen fysiologinen, mutta ei anatominen, liikelaajuus.

Manipulaation voidaan ajatella parantavan kahden vierekkäisen nikaman alentunutta liikkuvuutta. Toisen teorian mukaan taas paikallisten hermorefleksien avulla normalisoidaan nikamien ympäristön kipua ylläpitäviä neurofysiologisia heijasteita. Lue lisää manipulaatiohoidon vaikuttavuudesta: http://therapiafennica.fi/wiki/index.php?title=Fysikaaliset_hoidot#Manipulaatiohoidot

Mobilisaatiossa nivel viedään toistuvasti ääriasentoon tarvittavalla taajuudella ja voimalla hoitoaiheen mukaan. Näin pyritään lisäämään liikkuvuutta ylittämättä fysiologista liikelaajuutta. Mobilisaatio on manipulaatiota pehmeämpi menetelmä ja täten useimmiten sisältää vähemmän riskejä.

Mikäli haluttua hoitovastetta ei saavuteta 3-5 hoitokäynnillä, ei ole perusteltua jatkaa manipulaatiohoitoja. Tämä koskee myös muita passiivisia hoitomuotoja; terapeutin tulee suhtautua kriittisesti tekemäänsä työdiagnoosiin ja antamiinsa hoitoihin. Ihmisellä on suuri itseparanemistaipumus ja oireet helpottavat usein hoidoista huolimatta.

Katso kaikki palvelut