Fysikaalisilla hoitomenetelmillä on erittäin pitkä historia lääketieteessä. Ennen lääkehoitoja lääkärillä oli käytettävissä vain fysikaalisia, mekaanisia ja psyykkisiä hoitovaihtoehtoja. Kylmää ja lämpöä on käytetty vuosituhansien ajan kiputilojen ja sairauksien hoidossa.

Sähköä on käytetty kivunhoitomenetelmänä hyvin pitkään. Kautta historian kivunhoitomenetelmiksi on tarjottu mitä erilaisimpia sähköisiä välineitä. Meillä on käytössä sähköisistä kivunhoitomenetelmistä parhaiten tunnettu ja laajimmalle levinnyt transkutaaninen elektroninen hermostimulaatio, eli TENS (myös TNS tai THS). Lisäksi käytämme pinta- ja syvälämpöhoitoja sekä kylmähoitoja.

TENS on laajalti käytetty ja myöskin sen vaikuttavuudesta ja vaikutuksista on jo runsaasti tutkimustuloksia. Samaa ei voida sanoa kaikista muista sähköhoitomenetelmistä. Sähköisiä hoitomenetelmiä on runsaasti, mutta nykyisen käsityksen mukaan voidaan olettaa, että niiden vaikutusmekanismi on pitkälti samankaltainen.

Pinnallisella lämpökäsittelyllä pyritään kudoksessa analgesiaan, hyperemiaan, kudosvenyvyyden lisäämiseen ja lihasjännityksen laukaisemiseen. Kuitenkin jo yli 45 asteen lämpökäsittely voi pitkään jatkuessaan vaurioittaa kudoksia. Jo varsin vähäisilläkin lämpötilan muutoksilla voidaan merkittävästi lisätä kudoksen aineenvaihduntaa. On todettu, että reumaattisella potilaalla muutaman asteen (noin 2-3 astetta) lämpötilan nousu nivelessä voi muuttaa aineenvaihduntaa rustokudoksessa ja rusto- ja tukikudoksissa jopa kolminkertaiseksi.

Kylmähoito on laajasti levinnyt fysikaalisen lääketieteen hoitomenetelmä. Kylmähoitoa on käytetty kuntoutuksessa sekä akuuttien vammojen että pitkittyvien vammojen hoidossa. Kylmän fysiologisia vaikutuksia tunnetaan kohtalaisen hyvin. Kylmä nostaa kipukynnystä, alentaa hermojen johtumisnopeutta ja alentaa motorista suorituskykyä. Samoin kylmähoidon on todettu kokeellisissa olosuhteissa vähentävän tulehdusreaktiota sekä alentavan turvotuksen muodostusta. Kylmävaikutukset iholle, lihaksiin ja niveliin vaihtelevat riippuen kylmänantotavasta, alkulämpötilasta sekä kylmänantoajan pituudesta. Kylmähoito voidaan annostella kylmäpakkauksilla, jääpusseilla, suihkeena ja nyt myös voiteena.

Katso kaikki palvelut